Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Aktiviteter

100 liter vand pr. person pr. dag
– det er målet og det skal vi nå!


I 2011 og 2012 har Verdensmål centeret særligt fokus på vandforbruget i Albertslund. Det skyldes bl.a. at Albertslund kommune har en målsætning om at vandforbruget i 2012 er nede på 100 liter pr. person pr. dag. Det grønne regnskab for 2010 viser, at vandforbruget er på 104 liter pr. person pr. dag, så vi bliver nødt til at gøre en ekstraordinær indsats for at nå målet. Målsætningen på 100 liter er fastsat ud fra en betragtning om, at vi ikke skal bruge mere vand end der dannes.

Vi har igangsat en stribe af aktiviteter, bla. har vi været i en række boligområder, hvor vi har delt vandspareperlatorer ud sammen med noget information om, hvordan man kan reducere sit vandforbrug. I 2011 har vi besøgt 3000 husstande! Vi har udført hjemmebesøg hos beboere med et særligt højt vandforbrug. Vi har i samarbejde med Hjemmeplejen uddelt spareindsatser til bruserne hos de ældre. Vi har lavet vandsparekampagner i boligområder med et særligt højt vandforbrug, vi har været ude og undervise i skoleklasser og meget andet.

I 2012 skal der også deles spareperlatorer ud til 3000 husstande. Der er pt lavet aftaler med Capellavænget, Galgebakken og Blokland om uddeling. et.