Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Links

 

Lokale organisationer og foreninger

Albertslund Bibliotek,  www.albertslundbib.dk

Albertslund Delebiler, www.albertslund-delebil.dk
Bo Vest, www.bo-vest.dk
Albertslund Nord, www.albertslundnord.dk
Galgebakken, www.gbakken.dk

Galgebakkens Agendagruppe: www.galgebakkensagendagruppe.dk
Grundejerforeningen i Gl. Vridsløse, www.gammelvridsloese.dk
Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park, www.vejrmolle.dk
Herstedøster Grundejerforening, www.herstedoster.dk
Hyldespjældet, www,hyldenet.dk
Morbærhavens netværk, www.aub.dk
Grundejerforeningen Albertslund Vest afd. 3, www.vest3.dk


Affald
Vestforbrænding, www.vestfor.dk
Byt storskrald på nettet, www.storskrald.dk


Energi og klima
Elsparefonden, www.elsparefonden.dk
Energitjenesten, www.energitjenesten.dk
Grønt ansvar, www.groentansvar.dk
Københavns Energi, www.ke.dk
Sluk nu, www.sluknu.dk

Klimadebat, www.klimadebat.dk
Andre Agenda Centre
Agenda 21 Center Indre Nørrebro, www.norrebro.nu
Grøn Valby, www.groenvalby.dk

Miljø- og energi Center i Høje-Taastrup,  www.mec-ht.dk


Kommunale organisationer
Albertslund Kommune, www.albertslund.dk

Dogme 2000, www.dogme2000.dk
Spildevandscentere, www.biofos.dk


Statslige organisationer
Miljøministeriet, www.mim.dk
Miljøstyrelsen, www.mst.dk


Andre organisationer
Albertslund Posten, www.albertslundposten.dk
Astma- og Allergiforbundet, www.astma-allergi.dk
Danmarks Naturfredningsforening, www.dn.dk
Det Økologiske Råd, www.ecocouncil.dk
Friluftsrådet, www.friluftsraadet.dk

Gør-Det-Selv-Grønt:www.mst.dk/borger/kampagner/goer_det_groent/goer-det-groent
Miljømærkning Danmark, www.ecolabel.dk