Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Energibesparelser for indvandrere


I årene 2004-2008 havde vi med hjælp fra midler fra Energisparepuljen ansæat en medarbejder, der udelukkende beskæftigede sig med at uddanne og oplyse indvandrere om, hvordan man kan spare på energien. Det er ikke fordi indvandrere bruger mere strøm end andre, for det gør de ikke (tværtimod), men sprog- og kulturforskelle gør kommunikationen ekstra ressourcekævende. Og da energispørgsmålet er så vigtigt, ønsker vi at så mange som muligt får mulighed for at gøre brug af al den nye viden, der er på området. indvandre

Projektet indeholdt undervisning på sprogskolen, hjemmebesøg med energitjek, oplæg bl.a. i Kulturforeningen og ”spar energi i køkkenet” arrangementer. Projektet uddannede løbende kvinder til energiambassadører. Energiambassadørerne skal sprede viden om energibesparelser i egne netværk og boligområder.


Evaluering

Vi har lavet en evalueringsrapport over projektets første 3 år. Rapporten indeholder konkrete oplysninger om de forskellige aktiviteter, mål og resultater og anbefalinger til, hvordan man bedst muligt formidler til indvandrere.

Læs evalueringsrapporten her; Evalueringsrapport!

Den endelige evalueringsrapport kan læses her; Evalueringsrapport energi og indvandrere 2008!

To andre steder i landet har der været ligende tiltag med energi- og miljøformidling til etniske minioriteter. En samlet evalueringsrapport over de 3 projekter kan læses her Metodeevaluering!