Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Spørgsmål og svar om solceller

Mit tager vender mod øst – kan jeg sætte solceller op?

Orienteringen har betydning for, hvor meget strøm et solcelleanlæg kan producere og dermed også for tilbagebetalingstiden og kWh-prisen. Det er optimalt at orientere solcellerne direkte mod syd. Hvis orienteringen afviger fra syd bliver tilbagebetalingstiden længere, men et solcelleanlæg, der vender mod syd syd-øst eller syd syd-vest producerer næsten ligeså meget strøm som et anlæg, der er orienteret direkte mod syd. Hvis taget vender direkte mod vest eller øst er det optimalt, hvis solcellerne kan have en hældning på højest 15 grader. Men se i skemaet hvor mange procent solcelleanlægget kan producere i fht. orientering og vinkling:


Hældning og orientering

Orientering/hældning Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst
0 (Vandret) 86 86 86 86 86 86 86
15 84 89 93 94 93 90 85
30 81 90 97 99 97 91 82
45 77 89 97 100 98 90 79
60 72 85 93 97 94 86 73
75 65 77 86 89 86 78 66
90 (Lodret) 57 67 75 77 75 68 58

 

 


Hvilken hældning er bedst for produktionen af solcellestrøm?
45 grader er den optimale hældning. Men som det ses af ovenstående skema, er der ikke den store forskel på om solpanelerne har en hældning på 30,45 eller 60 grader. Solceller der er placeret lodret har derimod en lav produktion af energi – kun 75 pct. af solceller med en hældning på 45 grader.


Hvad er en inverter?
Inverteren kaldes også en konverter eller vekselretter. Inverteren omsætter den jævnstrøm, solcellerne producerer, til vekselstrøm, der kan bruges i vores apparater og sendes ud på elnettet. Der er stor forskel på, hvor lang forventet levetid, der er på invertere. Nogle firmaer regner med 25 års levetid – andre kun med 10 år. Dog gives der som regel ikke mere end fem års garanti på inverterne. Pris og kvalitet hænger ofte sammen, så måske kan det ikke betale sig at gå efter den allerbilligste inverter. Danske, tyske og japanske invertere er som regel af god kvalitet.


Hvilken producent skal jeg vælge?

Der er rigtig mange producenter af solceller. Det er derfor ikke nemt at give et entydigt svar på, hvilken producent, der leverer de bedste solceller. Mange solceller produceres i Kina, da det ofte er det billigste. Generelt kan man ikke sige, at kinesiske solceller er af dårligere kvalitet end amerikanske eller europæiske Det er for eksempel vigtigere at tage stilling til om produkt- og ydelsesgarantierne er rimelige, om ydelsestolerance er ordentlig og om solcellerne er certificerede og gennem hvilke ordninger. Det kan du læse mere om under ”Gode råd”.


Kan jeg selv stå for opsætning og montering?
Du kan selv montere dit solcelleanlæg på taget. Mange anlæg sælges som gør-det-selv-pakker, så der er ikke noget i vejen for at spare lidt på monteringen, hvis du selv har mod på at kravle på taget. Dog er inverteren en undtagelse. Det er et lovkrav, at en elektriker skal tilslutte inverteren til elnettet, og det er som regel også elektrikeren, der kan sørge for tilmeldingen til nettoafregningsordningen.


Skal kommunen orienteres?
For parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse i Albertslund skal der ikke søges om tilladelse til at opsætte solcelleanlæg. Lokalplanen skal selvfølgelig overholdes, så det er værd at undersøge lokalplanen for det område, man bor i. Eventuelt kan man kontakte miljø- og teknikforvaltningen, der er behjælpelig med tolkning af lokalplaner: mtf@albertslund.dk. Hvis et solcelleanlæg kræver en dispensation i forhold til lokalplanen kan det også klares pr. e-mail.


Hvor kan jeg købet et solcelleanlæg?

Der er efterhånden rigtig mange forhandlere af solcelleanlæg. Vi har samlet nogle af dem under ”Links”. Det kan være godt at undersøge, hvilke solcelle-løsninger de forskellige forhandlere tilbyder – og ikke mindst til hvilken pris. Under ”Gode råd” har vi samlet inspiration til, hvad man skal sikre sig i forbindelse med investeringen i et solcelleanlæg.