Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Indendørs sortering

Indendørs sortering

 I Albertslund Verdensmål Center har vi arbejdet meget med sortering af affald inde i køkkenet. Det har vi gjort ud fra ideen om, at hvis man ikke kan overskue at sortere indendørs, så kommer de udendørs sorteringssystemer heller aldrig til at fungere.

Her kan du læse:

* Folderen ”Affaldssortering indendørs” her!

* ”Affaldssortering indendørs – fokus på køkkenskabet” her!
* ”Inspiration til indendørs sorteringssystemer udviklet sammen med borgerne – projektbeskrivelse” her!

* Artikel om indendørs sortering her!