Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Albertslund Verdensmål Center


Verdensmål Centret Albertslund (ACA) er et lokalt miljøcenter i Albertslund Kommune med 3 ansatte. Centerets opgave er på den ene side at støtte, opmuntre og rådgive især boligområderne, men også foreninger, grupper og borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side gennem egen information, initiativer og projekter at inspirere og drive omstillingen til en bæredygtig udvikling fremad i Albertslund. Verdensmål Centret Albertslund får økonomisk tilskud fra Albertslund Kommune – dels fra vand- varme- og affaldstaksterne og dels fra skatteområdet. Endvidere udfører ACA en del indtægtsdækket virksomhed og søger forndsmidler

 

Læs mere om Verdensmål Centret her!
Læs om hvad vi vil, vores mål og de principper vi har her!

 
Verdensmål Centret Agenda bor sammen med Kulturøkologisk Forening i Albertslund (KØF). KØF er en selvstændig medlemsforening med egen bestyrelse. De ansatte i ACA er også sekretariat for KØF.