Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Albertslund Verdensmål Center(AVC)

 

Vi er byens Miljø- og Verdensmålcenter. Vi vil gøre Albertslund bæredygtig!

 

Derfor hjælper og engagerer vi borgere og boligområder i affaldssortering, vand-, varme- og el besparelser, i grønne forbrugsvaner, økologi, genbrug, madspild, delefællesskaber, biodiversitet, klima, i Verdensmål, Hverdagsmål og i det hele taget i omstillingen til bæredygtighed. Vi vil have 10 % mere natur i byen, herunder 500.000 nye træer. I Biotopia demonstrerer, inspirerer og underviser vi i mere biodiversitet. Vi har vores egen miljøskole, og vi udvikler nye ideer, afprøver nye projekter, nye samarbejder og styrker fællesskabet omkring vores by. Vi informerer, laver ekskursioner, har et stort netværk og arbejder godt sammen med kommunen. Men vi er ikke en del af kommunen. Vi er uafhængige – og derfor først og fremmest din medspiller, når du vil gøre din hverdag og Albertslund lidt mere bæredygtig.

I Verdensmål Centeret bor også Kulturøkologisk Forening (KØF). Det er en medlemsforening, der arbejder med By- og Biodiversitet, Trampesti, udviklingen af fængselsområdet, kulturhistorien, bjørneklobekæmpelse og skaffer penge til solceller til Afrika.

 

I AVC er vi 3 ansatte. Centeret er støttet økonomisk af Albertslund Kommune og vand- varme- og affaldsselskaberne. Vi udfører indtægtsdækket virksomhed og vi søger fondsmidler.

 

I 25 år hed vi ”Agenda Center Albertslund”, men fra den 1.1.2021 hedder vi Albertslund Verdensmål Center. Læs mere om hvad vi står for her!