Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Sortering og genanvendelse

i affaldsfraktioner


Det er både miljømæssigt og økonomisk fornuftigt at sortere sit affald og på den måde nedsætte de mængder, der køres til forbrænding og losseplads.

ACA har mange års erfaring med at gennemgå og forbedre affaldssystemer og vi gør det ud fra et ønske om, at det skal være praktisk og nemt at sortere og genbruge affaldet.

På kommunens hjemmeside kan du i Regulativ for husholdningsaffald, læse mere om de enkelte fraktioner du skal sortere dit affald i. På hjemmesiden er der også skilte over alle fraktioner til affaldsøer og den lokale genbrugsgård. Skiltene kan frit downloades.

Kommunens hjemmeside bliver løbende opdateret når der sker nyt indenfor sortering af affald. Du kan læse om sortering og håndtering af de enkelte fraktioner her

Små artikler om affaldssortering
Saadan sortere du plastik og metal
Hvad gør du med mobiltelefonen
Hvad gør du med pæren?
Hvad gør du med sparepæren?
Hvad gør du med udendørstræ?
Plastikbøtter og dunke