Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Energi og klima

Vi står overfor en kæmpeudfordring. Af hensyn til de truende klimaforandringer er vi nødsaget til at nedsætte vores udslip af CO2. Det kan vi gøre ved at spare på energien og ved at lade den energi vi bruger komme fra vedvarende energikilder. 

I Albertslund Verdensmål Center har vi i mange år haft fokus på aktiviteter, der kan bidrage til at løse klimaproblemerne.
Vores fokus accelererede i årene inden klimatopmødet blev holdt i København.
Klima er stadig et af vores fokusområder, men som du vil kunne se i vores handleplan, har vi også fokus på mange andre områder.