Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Solceller

Verdensmål Centeret arbejder for omstilling til vedvarende energi i Albertslund. Et middel til at nå dette, er opsætning af solcelleanlæg på såvel private huse som fælles bebyggelser i Albertslund. Der er fornuftig økonomi i solceller, så samtidig med at man gør en indsats for miljøet kan man sparer penge på sin elregning ved at opsætte et solcelleanlæg.

 I menuen til venstre har vi samlet information, der kan være nyttig i forbindelse med investering i et solcelleanlæg. Her kan du finde alt fra forklaringer på begreber som nettoafregningsordning til eksempler på økonomien i solceller. Ligesom vi har udarbejdet en liste over forhandlere af solceller.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har spørgsmål om solceller, eller overvejer at investere i et solcelleanlæg.

Få et hurtigt overblik ved at klikke her: Solceller på 5 minutter


Solceller under opsætning i Solhusene i Albertslund


Den nye nettomålerordning
Den 15. november 2012 har partierne bag energiforliget indgået aftale om strategi for solcelleanlæg. Aftalen kommer både til at berøre solcelleanlæg der allerede er sat op, solcelleanlæg der er lige ved at være sat op og solcelleanlæg der sættes op i 2013 og 2014


Eksisterende anlæg
Har man allerede opsat solcelleanlæg kan man beholde den nuværende ordning i 20 år. Det vil sige, at den årsbaserede nettoafregningsordning, hvor man afgiftsfrit kan lagre strøm på nettet og hente den igen, fortsætter i 20 år. Herefter overgår man til timebaseret nettoafregning, hvor overskudsproduktionen sælges på markedsvilkår – altså den pris som det koster elselskaberne at producere 1 kWh, i øjeblikket er det cirka 60 øre.

For eksisterende anlæg vil man kunne benytte de erhvervsmæssige skatteregler, hvor man afskriver anlægget.


Overgangsordning
Den eksisterende ordning er mere attraktiv end den nye. Derfor er der lavet en overgangsordning for solcelleanlæg, der ikke er sat op endnu, men er på vej. Der er tre kriterier for at kunne benytte den gamle ordning.

-Der skal være indgået en bindende aftale om opsætning af solceller inden aftalen første gang fremsættes i folketinget.

-Netselskabet skal have modtaget anmeldelsen af anlægget inden 30 dage efter lovforslaget er fremsat i folketinget.

-Anlægget skal være nettilsluttet senest 6 måneder efter aftalen er fremsat i folketinget.


Nye anlæg
Med den nye ordning er det ikke længere muligt at nettoafregne på årsbasis. I stedet overgår man til nettoafregning på timebasis. Det betyder, at man stadig afgiftsfrit kan benytte den strøm man producerer inden for den time, hvor den er produceret. For anlæg opsat i 2013 sælges overskydende strøm til nettet for 130 øre pr. kWh i de første 10 år. I 2014 falder prisen, så man kun får 116 øre pr. kWh i de første 10 år. Når man bruger mere strøm end man producerer køber man det til almindelig pris, det vil sige godt 2 kr. pr. kWh.

Man vil ikke have mulighed for at afskrive nye anlæg med de erhvervsmæssige skatteregler.


Tilskud til solceller
I øjeblikket giver Varmeværket et tilskud på 1000 kr. pr. 1000 kWh man forventer at producere det første år. På grund af nye regler bortfalder dette tilskud den 1. januar 2013.

Den nye aftale om solceller findes her: http://kemin.dk/Documents/Presse/2012/Solceller/Sol%20aftale%20151112FINALtilWEB.pdf