Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Forebyggelse

Forebyggelse af affald


Det allerbedste er at undgå at skabe affald.

Det kan man gøre ved at tænke sig om inden man køber noget og tænke sig om inden man smider noget ud.

 

Et ”Nej tak til reklamer” – skilt på døren, og at drikke postevand i stedet for at købe vand på flaske er gode eksempler på at tænke sig om, inden man køber ind.

Den største mængde affald kommer fra produktionen af de ting, vi køber. Når du f.eks. undlader at købe et par sko, så undgår du ikke kun at skoene på et tidspunkt ender som affald, du undgår også al det affald, selve produktionen af skoene skaber.

 

Inden du køber en ting, så overvej følgende:
– Har jeg BRUG FOR den ting?
– Kan jeg LEJE eller LÅNE tingen?
– Kan jeg REPARERE en gammel udgave?
– Kan jeg få en BRUGT?
– Kan jeg få den i en GOD KVALITET, der holder længe?


Inden du smider en ting ud, så overvej følgende:
– Kan den REPARERES?

– Kan den UDNYTTES til andre formål?
– Kan den AFLEVERES et sted, så andre kan få direkte glæde af den?
– Kan den afleveres til genanvendelse?

Og så er der ved at opstå nye muligheder indenfor affaldsforebyggelse og genanvendelse af ressourcerne.


Craddle 2 Craddle / Vugge til Vugge

Vugge til vugge-princippet, ofte forkortet til C2C, er det nye mantra indenfor affaldsforebyggelse, optimal udnyttelse af ressourcerne og bæredygtighed.

Det bærende princip i Vugge til Vugge er, at alt bruges igen og igen og affald afskaffes! Dvs. at man i produktionen af nye varer / bygninger m.v. i designfasen indtænker, hvordan produktet kan nedbrydes til en række ugiftige dele, der enten kan bruges i nye produkter eller kan komposteres til næringsstoffer. Man ”opererer” med 2 produktionscyklusser: en teknisk og en biologisk og alle stoffer der indgår i et produkt, skal indgå i enten den ene eller den anden cyklus. Resultatet skulle blive, at der ikke vil være nogen affaldsprodukter og ingen forurenende stoffer udledt til naturen. Herudover skal energiforbruget være baseret på vedvarende energi. 

 

Flere virksomheder også større viser stor interesse for konceptet og udvikler flere produkter. Men processen er lang.

 

Et andet princip indenfor C2C er at istedet for at købe en vare, kan man lease eller leje den. 

 

Vi følger spændt udviklingen og forventer at se mere og mere til konceptet.