Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kulturøkologisk Forening


På årsmødet i oktober 2015 blev følgende bestyrelse valgt:

Erland Andersen, Røde Vejrmølle Parken (formand)
Torben Nielsen, AB Syd Gård og Række (næstformand)
Tove Jensen, VA 4 SYD
Knud Dahn, Herstedlund