Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Kulturøkologisk Forening

Kulturøkologisk forening i Albertslund (KØF) er en medlemsforening, der arbejder med at få hverdagslivet (kulturen) og miljøhensynene (økologien) til at spille sammen.

Vi ser i høj grad miljøproblemerne som et kulturproblem. De kan ikke løses med tekniske midler. KØF bor og arbejder sammen med Albertslund Verdensmål Center. De ansatte i Albertslund Verdensmål Center er også sekretariatet for KØF.


KØF arbejder bl.a. med:
– Kampagnen ”ja til Vestskoven – Nej til mer Motorvej”

– Indsamling til et bæredygtigt skovprojekt i Østafrika
– Bjørneklobekæmpelse i Hyldagerparken
– Opsætning af store væg mosaikker i byen
– Kulturhistoriske cykelture rundt på egnen
– Dyrkning af kompostbunkeMedlemskab
KØF er en medlemsforening med årsmøder og bestyrelse. Medlemskab koster 75 kr. om året pr. person, 100 kr.  for en husstand og 500 kr. for foreninger. Tilmeld dig ved at sætte pengene ind på følgende konto: Merkur Bank: 8401 1110222


Adressen

Kulturøkologiske Forening i Albertslund
Kanalens kvarter 32
2620 Albertslund
Tlf.: 43 62 20 15