Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Bestyrelse

Bestyrelsen i Albertslund Verdensmål Center

AVC er en selvejende forening med en bestyrelse på 9 personer. Bestyrelsen består af 4 fra Brugergruppen, 2 udpeget af Kulturøkologisk Forening og 3 udpeget af kommunalbestyrelsen:


Brugergruppen:

Tove Jensen, Formand (VA 4 SYD)
Rudi Tobisch (Godthåbsparken)
Lars Bremer (AB Syd Gård og Række)
Birthe Yde Nielsen (Galgebakken)


Kulturøkologisk Forening:

Knud Dahn (Herstedlund)
Lærke Jul Gagner (BO-Vest)

Kommunalbestyrelsen:

Marianne Burchall, Næstformand (KB, formand for Miljø-og Byudvalget)

Marie Juhl (Ø)

Hans-Henrik Høg (Miljø- og Teknikforvaltningen)