Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Bestyrelse

Bestyrelsen i Agenda Center Albertslund


ACA er en selvejende forening med en bestyrelse på 9 personer. Bestyrelsen består af 4 fra Brugergruppen, 2 udpeget af Kulturøkologisk Forening og 3 udpeget af kommunalbestyrelsen:


Brugergruppen:
Tove Jensen, Formand (VA 4 SYD)

Rudi Tobisch (Godthåbsparken)
Lars Bremer (AB Syd Gård og Række)
Birthe Yde Nielsen (Galgebakken)


Kulturøkologisk Forening:
Knud Dahn (Herstedlund)
Mikkel Ellung Larsen (BO-Vest)


Kommunalbestyrelsen:
Leif Pedersen Næstformand (KB, formand for Miljø-og Byudvalget)
Morten Bjørn (R)

Marie Guldborg (Miljø- og Teknikforvaltningen)