Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Gode råd


Der er nogle forhold der er gode at tage højde for inden man investere i et solcelleanlæg. Her har vi samlet nogen af dem.


Solpaneler
Mange solpaneler bliver produceret i Kina. Der er som udgangspunkt ikke nogen kvalitetsforskel på paneler produceret i Kina og paneler produceret andre steder. Der findes dog dårlige paneler på markedet, og det er derfor altid en god idé at spørge forhandleren om, hvem der har produceret panelerne. Det er også vigtigt at panelerne er certificerede. Der findes rigtig mange certificeringsordninger for solpaneler, men certificeringer fra ISO og TÜV er anerkendte certificeringsordninger, der sikrer at panelerne lever op til en vis standard.
Et parameter for kvaliteten af solpanelerne kan være effekttolerancen. Nogle solcellepaneler har en effekttolerance på for eksempel +5/-0 pct., hvilket betyder, at første gang panelet sluttes til leverer det som minimum den lovede effekt. Hvis effekttolerancen derimod er opgivet til +5/-5 pct. kan man risikere, at solpanelerne fra starten leverer mindre end det lovede.


Produktgaranti
Produktgarantien handler om at solcellepanelet ikke går i stykker – at listerne ikke falder af eller glasset ikke revner o.lign.
Solcelleanlæg er en langsigtet investering, og det er vigtigt at være bevidst om, hvor lang garanti forhandleren giver på solcellepanelerne. Typisk er garantien på 12 år, og inden for denne periode skal et defekt solcellepanel udskiftes med et nyt.


Ydelsesgaranti
Ydelsesgarantien, eller effektgarantien som den også kaldes hos nogen forhandlere, er en garanti for, at solcelleanlægget vil have en minimumsproduktion efter en årrække. Typisk garanterer forhandlerne, at solcelleanlægget vil producere mindst 90 pct. efter 10 år og mindst 80 pct. efter 25 år. Dette kan dog variere, så det er også en faktor at tage hensyn til, når man vælger forhandler.
Nogle forhandlere kræver at panelet sendes til et testcenter i Tyskland, andre at panelet sendes tilbage til producenten, der typisk befinder sig i Kina dermed mister lang tids produktion på sit anlæg. Det kan derfor være en fordel at finde en forhandler, der kan teste panelet i Danmark, og lover hurtigt udskiftning af defekte paneler.


Invertergaranti
Inverteren sørger for at jævnstrømmen fra solcellerne kan sendes ud på elnettet som vekselstrøm. Prisen på invertere varierer alt efter producent og størrelse. Pris og kvalitet hænger tit sammen for elektriske komponenter, hvilket også gælder for invertere. Det vigtigste er at vide, hvor lang garantien er på inverteren, og hvor lang leveringstid der er. De fleste forhandlere har en fem-årig garanti på invertere, mens den forventede levetid kan variere meget. Invertere fra Danfoss har en forventet levetid på omkring 10 år, mens man kan opleve forhandlere af andre invertere opgive levetiden til at være op til 25 år. Den forventede levetid er dog ikke ligeså vigtig som garantien, da det er relativt omkostningsfrit for forhandleren at opgive en lang forventet levetid.
Det er muligt at købe en tillægsgaranti for invertere, så garantien dækker 10, 15 eller 20 år i stedet for fem år.


Montering
Priser for montering af solceller varierer. Et privat anlæg der kun producerer strøm til at dække en families behov bør kunne monteres i løbet af en enkelt dag. Hvis montøren mener, at det skal tage længere tid, bliver det selvfølgelig også dyrere.
Når anlægget monteres på skrå tage, bores der skruer ned i taget. Solceller der monteres på skrå tage vejer ca. 12 kilo pr m2. Vær sikker på at taget kan bære.
Solceller der monteres på flade tage kan monteres i ballastkasser eller tunge stativer der står oven på taget, så det ikke er nødvendigt at lave huller i taget. Solceller der monteres på fladt tag vejer inkl. ballast op mod 100 kilo pr. m2. Vær sikker på at taget kan bære!

Både hældning og orientering har betydning for solcellers ydelse. Skemaet herunder vise den pct.-vise ydelse i forhold til den ideelle placering, som er en hældning på 45 grader og en orientering direkte mod syd.


Hældning og orientering

Orientering/hældning

Vest

V-SV

S-SV

Syd

S-SØ

Ø-SØ

Øst

0 (Vandret)

86

86

86

86

86

86

86

15

84

89

93

94

93

90

85

30

81

90

97

99

97

91

82

45

77

89

97

100

98

90

79

60

72

85

93

97

94

86

73

75

65

77

86

89

86

78

66

90 (Lodret)

57

67

75

77

75

68

58

Det er bedst at ramme en hældning og orientering, der er markeret med fed skrift

 


Vedligeholdelse
Et solcelleanlæg skal vedligeholdes. Anlægget står ude hele året rundt og selvom det er robust og ikke har bevægelige dele, er det en god ide at holde øje med om alt er som det skal være. Solcellepanelerne bør vaskes hvert forår for at være klar til at producere energi i løbet af sommeren.


Skat
Montering af solcelleanlæg kan fra den 1.1. 2013 ikke længere trækkes fra i skat gennem bolig-job-planen. Se mere på
www.haandvaerkerfradrag.dk.


Den risikofri løsning
En enkelt forhandler af solceller tilbyder specielle løsninger, hvor du ikke skal tænke på vedligeholdelse, garantier eller holde øje med produktionen. Det er GreenGo der samarbejder med Dong. De leverer og montere solcelleanlægget og derefter står for al drift og tilsyn. Igennem sådan en ordning får du en fast kilowatt-pris, der er lavere end den kilowatt-pris, du betaler for traditionel strøm. Til gengæld er prisen højere end den pris, du kan opnå ved selv at stå for serviceringen af dit anlæg. Men du slipper altså for enhver risiko.