Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

50 veje til ny energiby

I 2013 har Albertslund Verdensmål Center gennemført projektet “50 veje til den nye energiby” med støtte fra Energifonden.
Målet med projektet var at sætte fokus på energibesparelser, Vedvarende energi og energirenovering gennem 50 konkrete aktiviteter.
Undervejs er der dog blevet plads til mere end de planlagte 50 aktiviteter.

I løbet af projektperioden har vi:

 

1. Informationsmøde med Albertslund Forsyning om tilskud til energirenovering.

Oplæg ved projektleder Niels Hansen, Albertslund Forsyning, om tilskud fra Varmeværkets energisparepulje. 18 deltagere d. 28.11.2012.

Udover oplægget om tilskud, var der også oplæg om energi af Iben Østergaard og Peter Svendsen, Teknologisk Institut, Mads Lehmann, Miljø- og Teknikforvaltningen, Lars Emil Blok, Beredskabet samt Povl Markussen og Zacharias Madsen, Verdensmål Centret.
2. Informationsmøde med forhandlere om termoruder, termostater og isolering.

Mødet blev koblet sammen med ”Varmens dag” afholdt i samarbejde med Varmeværket den 3.2.2013 med ca. 200 deltagere.

Udstillere: Danfoss, Serviceordningen, PMG Energy, Varmeværket, beboere fra Energirenoveret hus på Flintager og Verdensmål Centert. Annonce bragt i Albertslund Posten d. 29.1.2013.

 

3. Forebyggende indsats og ekstraordinært fokus på misforståelser i forhold til årsopgørelsen for Varmeforbrug

Beboerbladsartikel og artikel i Albertslund Posten med efterfølgende henvendelser fra 10 personer om hjælp til at forstå årsopgørelsen.

Link til artikel ”Varmeregningen volder stadig problemer” i Albertslund Posten: http://albertslund.lokalavisen.dk/varmeregningen-volder-stadig-problemer/Lokale-nyheder/20130131/artikler/701319819/1003

 

4. Køb A+/A+++ apparater

To foldere udarbejdet: ”Se efter mærkerne, når du køber ny elektronik” og ”Se efter mærkerne, når du køber nye hårde hvidevarer”. Folderne er udleveret af to omgange til Albertslund Bibliotek, 4 elektronik-forhandlere og 6 hårde hvidevare-forhandlere i Albertslund og Glostrup. Alle steder er der blevet taget imod folderne.

Link til folder: ”Se efter mærkerne, når du køber nye hårde hvidevarer”: https://www.verdensmålcenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/amaerkethvidevarerNet.pdf

amaerkethvidevarerNet

Link til folder: ”Se efter mærkerne, når du køber køber ny elektronik”: https://www.verdensmålcenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/ATVnet.pdf

ATVnet

 

5. Klimamarchen ”Gå-1-ton”

Afholdt 26.5.2013.

Annonce i Albertslund Posten d. 14.5.2013 og 21.5.2013.

Artikel i Albertslund Posten d.21.5.2013.

80 deltagere. Alle deltagere modtager diplom for at have absorberet et ton CO2 vha. plantning af nye træer i Albertslund. I  foråret 2014 plantes 30 æbletræer ved Roskilde Kro.

 

6. Solar Days

Solar Days-arrangement afholdt d. 2.5.2013 i samarbejde med solcelle-firmaet PMG Energy. Folder ”Huskeråd fra Verdensmål Centret” udarbejdet til arrangementet. 5 deltagere.

 

7. Energiudstilling ved ”Grøn Dag”

Udstilling af LED-pærer, batteridrevne haveredskaber og el-cykel.  Folder om LED-pærer og løbesedler om lån af el-cykel og haveredskaber udarbejdet. 3.000-4.000 besøgende hvoraf 98 deltog i konkurrence om batteridreven hækkeklipper.

Læs folderen om LED, der blev uddelt på Grøn dag: “Vælg LED – og reducer dit energiforbrug!”

 

8. Fire busekskursioner

– Bus-ekskursioner til Hvidovre Vindmøllelaug og Avedøre Spildevandscenter (to ekskursioner slået sammen til en) afholdt d. 17.6.2013 med 25 deltagere. Oplæg ved formanden for Hvidovre Vindmøllelaug Erik Frølund-Thomsen og Kommunikationschef for Avedøre Spildevandscenter Stig Dalum (om biogas).

– Busekskursion til Avedøre Værket afholdt 1.10.2013. Oplæg om omstilling til vedvarende energi og rundvisning. 15 deltagere.

– Busekskursion om klimatilpasning til Østerbro Klimakvarter og Naturstyrelsen d. 24.10.2013. Oplæg ved René Sommer Lindsay, Klimakvarter, og René Paul Hansen, Naturstyrelsen. 29 deltagere.

 

9. Ti termograferinger af huse

Der er udført 9 termograferinger i marts-april 2013. Heraf har Energitjenesten udført 7 og udarbejdet 7 rapporter, der er brugt som baggrundsviden for udarbejdelse af folder om energirenovering. Verdensmål Centret har udført 2 termograferinger og udarbejdet en rapport om energirenovering i forhold til lejebolig-området Læhegnet.

Verdensmål Centrett har købt termografikamera og har i perioden 4.12.2014-28.2.2014 termograferet 57 boliger. Således er i alt 66 boliger blevet termograferet.

Link: ”Få varmetjekket dit hus inden vinteren kommer”: http://albertslund.lokalavisen.dk/faa-varmetjekket-dit-hus-foer-vinteren-kommer/Lokale-nyheder/20131123/artikler/711269569/1003

 

10. Spar varmt vand – spar energi

800 timeglas uddelt i Galgebakken. Timeglassene hjælper til at holde øje med tiden under brusebadet. Timeglassene er uddelt sammen med opfordring om at skære ned for brug af varmt vand.

Gennem projektperioden har Verdensmål Centret i alt uddelt 1.912 timeglas (1.112 timeglas er registreret under andre aktiviteter). Timeglas er uddelt i 14 boligområder / arrangementer / institutioner.

 

11. Klimatilpasning i Albertslund

Samarbejde med to boligområder (Morelgården og Topperne) om LAR. To artikler i Albertslund posten om faskiner samt artikel om mulighed for klimatilpasningstjek på www.verdensmålcenter.dk d. 15.3.2013

 

12. Oplæg i fem boligområder om energibesparelser

– Oplæg om ”50 veje til den nye energiby” og ”Det bæredygtige Albertslund” for miljønetværket i forbindelse med bustur til Helsingborg. 40 deltagere den 6.10.2012.

– Oplæg om ”50 veje til den nye energiby” og Det bæredygtige Albertslund” for miljønetværket i forbindelse med bustur til Vojens og Varde. 30 deltagere den 29.1.2013.

– Oplæg om vedvarende energi, energibesparelse og ”50 veje til den nye energiby” for VA4 Syd. 30 deltagere den 14.2.2013.

– Oplæg om vedvarende energi, energibesparelse og ”50 veje til den nye energiby” for beskæftigelsesprojekt i Herstedlund Kantine. 16 deltagere den 19.2.2013.

– Arrangør af møde om udskiftning af tagpap og efterisolering af loft for Godthåbsparken. Oplæg om efterisolering ved Ian Cridland, Albertslund Forsyning. 60 deltagere d. 27.11.2013

– Deltagelse ved Morbærhavens Kulturfest med informationsmateriale målrettet Morbærhavens beboere d. 7.9.2013. (30 timeglas uddelt = 30 deltagere)


13. Energibesparelses-konkurrence

15 husstande med 27 beboere i VA4 Syd deltog i konkurrencen. Præmier til fire kvartals-vindere og en års-vinder. 75% af beboere har lavere forbrug end inden konkurrencen. Konkurrencen nævnt i 5 artikler i beboerbladet. I gennemsnit faldt forbruget hos deltagere med 8% fra 2012 til 2013.

 

14. LED-pære-konkurrence

LED-pære-konkurrence afholdt i samarbejde med Galleri Bagatel – 8 LED-pærer opsat i Galleriet. 15 deltagere i konkurrence.

 

15. Energiundervisning på folkeskoler

Beskrivelse af undervisningstilbud til kommunens miljøaktivitets-katalog.

Oplæg for to grupper af henholdsvis 2 og 3 elever i forbindelse med projektopgave.

– Herstedøster Skole:

Oplæg for 75 lærere på lærerådsmøde om energi- og miljø-aktiviteter.

Miljø-undervisning for 35 elever d. 25.11.2013.

Konkurrence med spørgsmål om miljø og energi i forbindelse med temauge. 98 deltagere.

– Herstedlund Skole:

Idékatalog med forslag til miljø- og energi-aktiviteter til Herstedlund Skole.

Undervisning (cykelture) for tre 9. klasser d. 24.9.2013 og 25.9.2013. 2*27 elever.

Undersining i energi for tre 9. klasser d. 26.9.2013 og 27.9.2013. 2*27 elever

 

16. Undervisning i energi og i ”Det Bæredygtige Albertslund” på Kongsholm Gymnasium og HF

Beskrivelse af tilbud om undervisning sendt til lærer-repræsentant og rektor.

Undervisning (cykeltur inkl. besøg på Varmeværket) 4.10.2013. 30 deltagere.

 

17. Energiundervisning for indvandrerkvinder

Oplæg hos Vestegnens Indvandrer Kvindecenter d. 25.9.2013 om energi. Uddelt sparerpærer, timeglas og køleskabstermometer. 15 deltagere.

 

18. Topmøde-km-vej-skilt (og lys på klodemosaikken)

Ved starten af klimatopmødet i Warszawa 11.11.2013-22.11.2013 opsatte vi et topmødeskilt, der viser vejen til COP19 i Warszawa, COP15 i Bella Centeret, Kyoto, Rio de Janeiro, Drivhuseffekten og Verdensmål Centret. Skiltet vil fremover virke som en permanent påmindelse om den globale klimaudfordring og de lokale bidrag til at løse den.

13 deltagere ved afsløringen d. 11.11.2013.

Under hele COP 19 satte vi lys på den 150 m2 store klodemosaik ”Globale aftaler eller flere kloder!” på støjmuren ved jernbanen.

Link til artikel om afsløringen af skiltet i Albertslund Posten: http://albertslund.lokalavisen.dk/undskyld-er-det-her-vejen-til-warszawa/20131114/artikler/711139839

 

19. ”Gode energivaner på jobbet”: En guide til at nedsætte energiforbruget blandt ansatte

Energigennemgang på kommunens Materialegård gennemført og rapport med forslag til energibesparelser udarbejdet. Læs rapporten her.

Interview med indehaveren af Matas ifm. udskiftning af halogen med LED. Artikel bragt i Albertslund Posten og sendt til administrator af Albertslund Centrum mhp. at sprede budskabet om besparelser gennem udskiftning af belysning. Fremtidigt samarbejde med administrator aftalt.

 

20. ”Det bæredygtige Albertslund”

Hæfte trykt i 4.000 eksemplarer d. 28.1.2014

Link til hæftet: https://www.verdensmålcenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/bda-08-scr.pdf

 


21. Formidling af energirenoveret parcelhus (Flintager) og energirenoveret rækkehus (Røde Vejrmølleparken)

Afholdt møde med beboere om formidling. Folder om energirenovering ”Gennemgå huset for nemme energibesparelser” udarbejdet og uddelt til åbent hus-arrangement i Flintager d. 12.5.2013 med 25 deltagere og den 26.5.2013 med 45 deltagere.

 

22. Når du renoverer (ejere)

Plancher om energirenovering udstillet i Verdensmål Centret.

31.1.2014 Udstilling i Vest Centeret med tilbud om termografering til boligejere. Løbesedler uddelt.

 

23. Når vi renoverer (lejere)

Plancher om renovering udstillet i Verdensmål Centret.

Plancher om energirenovering og oplæg om ”det bæredygtige liv” ved Bo-Vest konference d. 21.-22.9.2013 for 200 deltagere.

 

24. Demonstration og udlån af batteridrevne haveredskaber

Motorsav udlånt 4 gange. Græstrimmer udlånt 4 gange. Endvidere indkøbt hækkeklipper og buskrydder. Buskrydderen er tiltænkt udlån til naturpleje-foreninger.

 

25. Udlån af el-cykel

Udlånt i længere perioder til 8 personer. Yderligere prøvekørt af 10 personer. I projektperioden har cyklen kørt 3.300 km!

 

26. Fjernbetjent stand-by til 100 ældre

Forskellige modeller indkøbt og afprøvet. Hjemmeplejen har modtaget 100 stand-by til uddeling blandt ældre.

 

27. Besøge 500 hustande i ”brændeovnsområderne” med information om ”Fyr Fornuftigt” og energirenoveringer.

500 husstande besøgt med gave bestående af et bundt optændingsbrænde og gode råd om optænding. Aktiviteten fortsætter efter projektperioden er udløbet i andre boligområder.

 

28. Kampagne i de tre boligområder der i det grønne regnskab har det højeste el-forbrug
Materiale uddelt i Herstedvester og Horsholmstræde med tilbud om energitjek. Pr. 28.2.2014 har 15 beboere i de to områder fået energitjek. Efter projektperiodens udløb uddeles tilbuddet i Herstedøster Villaby.

 

29. Kampagne i de tre boligområder der i det grønne regnskab har det højeste varme-forbrug
Timeglas og opfordring til at spare på vandet og varmen uddelt i Toften, Albertslund Nord VA, Kanalens Kvarter AB og VA4 nord. (4 boligområder)

 

30. ”Godt gået”-initiativ i de tre boligområde der i det grønne regnskab har det laveste el-forbrug
Materiale uddelt i Buerne (ejerdelen), Kanalens Kvarter VA og Topperne. I Buerne husstandsomdelt seddel, i Kanalens Kvarter sedler i opgangene og i Topperne brev til bestyrelsen med opfordring om at hænge det op.

 

31. ”Godt gået”-initiativ i de tre boligområde der i det grønne regnskab har det laveste varme-forbrug

Materiale uddelt i Albertslund Nord AB, Askebo og Herstedlund. I Albertslund Nord AB sedler i opgangene, i Askebo og Herstedlund hustandsomdelte sedler.

 

32. Ugentlige opdateringer på hjemmeside

Hjemmesiden er blevet opdateret hver uge bortset fra perioden juni-december 2013 hvor vi var under hackerangreb, så hjemmesiden ikke kunne blive opdateret helt regelmæssigt.

 

33. Beboerbladsartikler

Fortrykte beboerbladsartikler sendes til ca. 25 beboerblade. 9 afsendt i projektperioden. Målsætningen var 5.

Udnyt varmen 15.10.2012

“Kom lyst igennem den mørke tid”15.11.2012

“Få styr på årsafregningen” 15.1.2013

“Gå på jagt efter utætheder” 15.3.2013

”Vi behøver ikke alle have det hele – når vi li’ så godt kan dele” 15.5.2013

“Fornuftig opvarmning” 15.9.2013

“Godt indeklima i kolde tider” 15.10.2013

”Forstå årsafregningen fra Varmeværket” 15.1.2014

”Er du også til (andels)solceller!?” 15.2.2014

 

34. Artikler I Albertslund Posten

Målsætningen i projektet var at få 10 artikler om ”50 veje til den nye energiby” i Albertslund Posten. Pr. 28.2.2014 har aktiviteter i projektet været omtalt i 17 trykte artikler. Alle 17 har været på Albertslund Posten hjemmeside. Yderligere 4 artikler har kun været på Albertslund Posten hjemmeside (i alt 21).

”Verdensmål Centret scorede sølv i energidyst” trykt i Albertslund Posten d. 9.10.2012.

”Albertslunderne har gang i faskinerne” trykt i Albertslund Posten d. 9.10.2012.

”Solceller med omtanke” trykt i Albertslund Posten d. 20.11.2012.

”Varmeregningen volder stadig problemer” trykt i Albertslund Posten d. 12.2.2013.

”Se billederne: Mange trak inden for i varmen” trykt i Albertslund Posten d. 5.2.2013.

”Nu skal du vælge el-selskab” trykt i Albertslund Posten d. 23.4.2013.

”Gå med på en klimatur langs trampestierne” trykt i Albertslund Posten d. 21.5.2013.

”Tre boligområder bedst til at spare på el og vand” trykt i Albertslund Posten d. 16.7.2013

”Her gør regnvandet byen bedre” i AP d. 13.8.2013

”Hør nu her, Minister…” i AP d.17.9.2013

”Få varmetjekket dit hus før vinteren kommer” i AP d. 3.12.2013

”LisbethDelebil er årets lyseslukker” i AP d. 27.12.2013

”Solceller på andele” i AP d. 27.12.2013

”Kom ind i varmen” i AP d. 28.1.2014

”Tænd rigtigt op” i AP d. 28.1.2014

”Dan og Birthe fra Syd vandt strømsparedyst” i AP d. 11.2.2014

”Skifergas-eventyr i Albertslund?” i AP d.18.2.2014

Kun på Albertslund Postens hjemmeside:

”Kom ind i varmen” d. 25.1.2013: http://albertslund.lokalavisen.dk/kom-ind-i-varmen/Kultur/20140128/artikler/701289639/1067

”Fem parcelhuse kan få gratis energitjek” d. 10.3.2013: http://albertslund.lokalavisen.dk/fem-parcelhuse-kan-faa-gratis-energitjek/20130310/artikler/703109979

”Verdensmål Centret lover medvind på cykelstien” d. 30.4.2013: http://albertslund.lokalavisen.dk/agenda-centret-lover-medvind-paa-cykelstien/Lokale-nyheder/20130430/artikler/704309700/1003

”Udflugt til fremtidens spildevand” d. 27.6.2013: http://albertslund.lokalavisen.dk/udflugt-til-fremtidens-spildevand/20130627/artikler/706279967

 

35. Udnævnelse af ”Årets lyseslukker” (hæderspris til en energi-spare-ildsjæl)

”Årets lyseslukker” Lisbeth Mathiesen (formand for Albertslund Delebil) hædret med kurv, diplomoverrækkelse og artikel i Albertslund Posten.

 

36. Oplæg i Tyrkisk Kulturforening og samarbejde med imamen om energi i fredagsbønnen

Beskrivelse af oplæg sendt til formand Dogan Polat d. 29.11.2013. Oplæg afholdt fredag d. 13.12.2013 (efter fredagsbønnen).

35 deltagere. Uddelt 33 timeglas og 30 LED-pærer.

 

37. To cykelture (klimatilpasning)

– Cykeltur i Albertslund d. 20.8.2013 med 19 deltagere. Fortælling om Kanalen og Våde Enge (oversvømmelsesområder) i Kongsholmparken og Egelundsparken. Besøg og oplæg på Agrotech om grønne tage og regnvandsbede.

– Cykeltur til Brøndby d. 27.8.2013 med 7 deltagere. Oplæg om Brøndby Stadion, Brøndbyvester Skole og parcelhusvejen Lindevang.

Cykelturer annonceret i Tid og Sted i Albertslund posten

 

38. Energiundervisning på Ungecenteret

Cykeltur afholdt d. 8.10.2013. Oplæg om energirenovering, vedvarende energi og klimatilpasning. 7 deltagere.

 

39. ”Når du flytter hjemmefra”: Folder om unges forbrug og hjælp til at forstå varme-, vand- og elregning

Revidering af eksisterende folder. Læs den revidere folder her.

Folder revideret specifik til Morbærhaven og uddelt ved Morbærhavens kulturfest d. 7.9.2013.

Plakater ”spar på energien” ophængt på Danmarks Internationale Kollegium.

 

40. Plancher om energirenovering på bibliotek og beboerlokaler

Udstilling på biblioteket under overskriften ”Det bæredygtige Albertslund – på vej”. 25 deltagere ved fernisering d. 15.8.2013

 

41. To artikler i regionale / nationale medier (4 af 2)

Målsætningen var omtale i 2 nationale/regionale medier. Aktiviteter i projektet er blevet omtalt i 4 trykte artikler.

”Albertslunds bæredygtige udvikling” (omtale af udstillingen ”Det bæredygtige Albertslund – på vej”) trykt i Information d. 20.8.2013.

”Konkurrence om strøm i Albertslund” trykt i Vestegnen d. 30.10.2013

”Solceller i Andele – går det an?” trykt i Vestegnen d. 29.1.2014

”Skal der hentes skifergas på Vestegnen” trykt i Vestegnen d. 26.2.2014

Kronik om ”Det bæredygtige Albertslund” sendt til Information, men afvist. Siden sendt til magasinet ”Råstof” udgivet af ”Vedvarende Energi”. Afventer svar.

 

42. Nudging-skilte med opfordring til at slukke lys og computere på skoler og gymnasium

Hverken på VUC eller Kongsholm Gymnasium vurderede personalet, at der var behov for skilte med opfordringer, da lys og computere slukker automatisk. Til gengæld uddeltes foldere:

100 stk. ”Når du flytter hjemmefra” på VUC Vestegnen.

200 stk. ”Når du flytter hjemmefra” på Kongsholm Gymnasium.

 

43. Afslutnings-udstilling med billeder fra alle projekter, resultater og anbefalinger
I perioden 10.2.-24.2. 2014 hang 25 plakater med billeder fra ”50 veje til den nye energiby” i ”Grønt Stop” udstillingslokalet på Albertslund Station. D. 21.2 var 25 borgere til ”fernisering” med oplæg om ”50 veje til den nye energiby” og ”Det bæredygtige Albertslund”.

 

44. Solceller på DIK

Samarbejde med inspektøren og bestyrelsen om solceller på Danmarks Internationale Kollegium. Tilbud på solceller fremsendt. Bestyrelsen afventer yderligere undersøgelse af mulighederne for finansiering mm. Den kommunale forvaltning er inddraget i projektet.

 

45. Etablering af solcellelaug

Verdensmål Centret har stiftet foreningen ”Albertslund Vedvarende Energi” med henblik på at opsætte solceller som solcellelaug. Foreningen er efterfølgende slået sammen med Vestegnens Vedvarende Energi, der regner med at opsætte 400 kWp solcelleanlæg i løbet af 2014. Informationsmøde for kommende andelshavere d. 11.2.2014 med 30 deltagere. Arbejdet med solcellelauget fortsætter efter projektperioden.

 

46. Skifergasmøde d. 28.2.2014

Afholdt skifergasmøde d. 28.2.2014 med oplæg af Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen, Sine Fauerby, Danmarks Naturfredningsforening, Susanne Herfelt, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Henrik Nicolaisen fra energiselskabet Total meldte desværre afbud i sidste øjeblik. Arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Miljø- og Energicenteret i Høje Taastrup. 90 deltagere. Albertslund Nærradio optog hele mødet til en reportage.

Artikel i AP d. 18.2.2014, annonce i AP d. 25.2.2014. Artikel og annonce i Vestegnen d.26.2.2014. https://www.verdensmålcenter.dk/wp-content/uploads/2013/10/skifergas.pdf

 

47. Idéer til aktiviteter med børn

Idékatalog med energi-aktiviteter udarbejdet til institutionen Roholmhaven.

 

48. Artikler i ”60+”
3 artikler om energi har været trykt i bladet ”60+” udgivet af Ældrerådet.

 

49. Solceller på Materialegården
Samarbejde med kommunens Materialegård om opsætning af solceller på Materialegården.

 

50. Strømbesparelser på Herstedøster Skole
Dialog med Herstedøster Skole om muligheden for at spare strøm ved at udskifte lysstofrør med LED.

 

51.”10 nemme veje til at spare på strømmen”

Plakat og folder udarbejdet til institutionen Roholmhaven. Rettet mod personale og forældre. Ophængt i institutionen.

 

52. Klima-kunst

Opstilling af skulpturerne ”Justitia” og ”Hunger March” i forbindelse med udstilling af Jens Galschiøts værker i Albertslund. Indkøb af mini-udgave af ”Justitia” til udlån i en periode eller i forbindelse med arrangementer.

Kunstkommentar af Povl Markussen,Verdensmål Centret, om ”Justitia” i Albertslund Posten: http://albertslund.lokalavisen.dk/kunstkommentar-justitia/Lokale-nyheder/20130524/artikler/705289769/1003

Kunstkommentar af Povl Markussen, Verdensmål Centret, om ”Hunger March” i Albertslund Posten: http://albertslund.lokalavisen.dk/kunstkommentar-hungermarchen-/Lokale-nyheder/20130511/artikler/705149645/1003

Generelt om udstillingen: http://albertslund.lokalavisen.dk/albertslunderne-vilde-med-at-hoere-om-galschioet/Lokale-nyheder/20130602/artikler/706029949/1003

 

53. Løbende energirådgivning

Løbende besvarelse af henvendelser vedrørende energiforbrug, energirenovering og vedvarende energi. Herunder indkøb og udlån af 3 spar-o-metre, måling af strømforbrug på dialyse-apparat, rådgivning vedrørende LED, solceller, husstandsvindmøller m.m..

 

54. Cykeltur om klima, energi og byens udvikling

Cykeltur for kommunaldirektøren, direktøren for børne- og ungeområdet m.fl. d. 23.9.2013.

 

55. Ministerbesøg

Besøg af klima- og energiminister Martin Lidegaard d. 9.9.2013. Projektet ”50 veje til den nye energiby”, den omfattende renovering og lokale Verdensmål Centret rolle fremlagt for ministeren. Mødet blev arrangeret i samarbejde med Det Radikale Venstre i Albertslund. Omtale af mødet i Albertslund Posten ”Hør nu her, minister…” http://albertslund.lokalavisen.dk/hoer-nu-her-minister/Lokale-nyheder/20130910/artikler/709179939/1003