Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Brug AVC

Du kan bruge Albertslund Verdensmål Center til:


• Design af genbrugsgård og affaldssystem
• Forbedring af eksisterende affaldssystem
• Tilrettelæggelse af kursus for ejendomsfunktionærer og beboere, der vil passe genbrugsgård
• Udarbejdelse af sorteringsvejledning og informationsmateriale til beboerne
• Tilrettelæggelse af kampagne med happening
• Vejledning i kompostering
• Køb af kompostorm