Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Mosaikker

Vægmosaikker
KØF har lavet 6 store væg mosaikker. Det er medlemmer af foreningen, der selv står for at udvikle ideerne til mosaikkerne og for selve opsætningen af dem. Baggrunden er, at vi har så mange ideforladte grå betonvægge i Albertslund. Dem vil vi gerne pynte på. Men i foreningens ånd, skal det ikke bare være med mere eller mindre ligegyldig udsmykninger. Foreningen har holdninger og dem ligger vi ikke skjul på. Derfor laver vi ikke bare mosaikker – men idé betonede mosaikker. Den første, vi lavede, var blomstermosaikken i Kanalgaden ”Lad Kanalen blomstre”. Kanalgaden har et stort potentiale med vandet og beplantningerne, men den fremstår som en lang monoton beton-gade, der mangler oplevelser, lidt kærlig omsorg og blomster.

__________________________
Den anden, vi lavede, var Nord-Syd mosaikken nedenfor Trafikpladsen (mellem apoteket og lægehuset). 20% af jordens befolkning bruger 80% af jordens ressourcer – det er uanstændigt! Vi har vist misforholdet ved at gøre Europa stor og Afrika lille.

__________________________

Den tredje, vi lavede, var Yin-Yang mosaikken ved Musikteateret. Den viser Albertslund som både natur og kultur. På den ene side er naturen afbilledet; det grønne, skoven, parkerne, luften, haver osv. På den anden side kulturen; byen, boligområder, fabrikker, jernbanen, badesøen osv. Opgaven for en bæredygtig by er at finde balancen mellem natur og kultur.

__________________________

Den fjerde, vi lavede, var sammen med beboerne i Hyldespjældet i tunnelen under Herstedvestervej. Det var i anledning af Hyldespjældets 30 års jubilæum. Den hedder ”Hyldespjældet og de 6 elementer” og den fortæller om bebyggelsen, dens historie og beboernes bestræbelser på at nå bæredygtig udvikling gennem de 6 grundelementer: Jord, Luft, Vand, Ild, Liv og Ånd.

Hele historien om mosaikken ”Hyldespjældet og de 6 elementer” kan ses her!
__________________________

 

Den femte, vi lavede, var også i Hyldespjældet. Det var første præmien til det boligområde, der vandt klimaudfordringen. Klimaudfordringen er en konkurrence mellem 14 boligområder, der konkurrerer om at nedsætte CO2-udslippet mest muligt. Mosaikken vi lavede fortæller en historie om drivhuseffekten og samtidig et scanarie over et bæredygtigt og et ikke bæredygtigt samfund.

 

__________________________

DSCF0009I 2009 lavede vi også en mosaikpræmie til vinderen af Klimaudfordringen 2008. Vinderne denne gang var Albertslund Nord. Her lavede vi en mosaik bestående af 4 jordkloder; den vi bor på, og så de tre ekstra vi vil have brug for, hvis vores ressourceforbrug fortsætter som nu.

 

__________________________

 

Klodemosaikken på YouTube og i ny folder.

Se filmen på You Tube her 

Læs folderen her

__________________________

 

Tunneludsmykning:

”På den ene side og på den anden side..!”

Læs og se mere her!

__________________________