Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Metoder


Metoder til at håndtere regnvandet selv


Grønne tage

Der er mange gode grunde til, at beklæde sit tag med grønt. Udover at et grønt tag tilbageholder 50 % af regnvandet, forlænger det tagets levetid og det er med til at forbedre det lokale miljø. Herudover er det også smukt at se på.

 

 

 

 

Grønne tage behøver ikke at veje så meget. Et sedumtag fra Veg Tech vejer i vandmættet tilstand kun 50 kg. pr. m2.

 

På Veg Techs hjemmeside www.vegtech.dk kan du læse meget mere om grønne tage og bl.a se, hvordan et grønt tag er opbyget og her kan du se hvordan du lægger et grønt tag på dit hus.

 

 

 

 

Vil forsikringspræmien stige, hvis man får et grønt tag?
Veg Tech, som er producent og leverandør af grønne tage, og som har en årelang erfaring fortæller, at de aldrig er stødt på, at forsikringsselskaber har hævet præmien. Og de vil meget gerne i dialog med de selskaber, der kunne have sådanne tanker. For som de siger; et grønt tag beskytter og forlænger kun det eksisterende tags levetid, selvfølgelig under forudsætning af, at det bliver lagt på, på den rigtige måde.

 

 

Faskiner

En faskine kan sørge for, at regnvandet, der faldet på dit tag, nedsives til grundvandet i stedet for at løbe ud i regnvandskloaken.

Materialerne, du skal bruge, kan købes i de fleste byggemarkeder.

www.faskiner.dk kan læse mere om faskiner og se, hvordan du selv kan montere en.

 

 

 

 

Regnbede

En faskine kan suppleres med et regnbed. Du kan også lave en rende fra nedløbsrøret til et regnbed, se folderen foroven, og lade renden være flisebelagt.  

Hvis du er interesseret i hvilke planter, der i særlig grad egner sig til et regnbed, så klik her og se en liste fra artiklen “Regnbed” i magasinet “Grønt Miljø” 5 – juni 2011 s.20.

 

 

 

Er jorden meget leret, som mange steder i Albertslund, kan du grave bedet (og renden) lidt dybere og lægge et lag grus i bunden.

 

 

Få mere inspiration på www.haven.dk og www.laridanmark.dk

På kommunens hjemmeside under “erhvev” / “miljøogaffald” / “regnvand”, er der udførlige beskrivelse af bl.a. hvordan man laver en faskine. Der er også et nedsivningskort, der viser hvilke steder i kommunen, der er meget lerholdig jord, med betydning for nedsivning af regnvand.