Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Privat regnvandshåndtering


Kampagne

I 2011 har vi også gennemført en kampagne om privat regnvandshåndtering. Klimaforandringerne betyder, at vi har fået mere kraftige regnskyl og for at undgå de store problemer, det ellers kan medføre,er det vigtigt, at vi hver i sær gør hvad vi kan for at håndtere regnvandet, der falder på vores grund, inden det ryger videre i kloaksystemet.


Vi har lavet en folder i samarbejde med Albertslund vand og Spildevand, der fortæller om forskellige metoder til selv at håndtere regnvandet. Folderen er delt ud til parcelhusejerne i byen. Vi har efterfølgende holdt 2 informationsmøder og været på en ekskursion til Avedøre spildevandscenter, for at se deres “Regnhave”. Folderen kan du se
her

    Vi har interviewet 3 familer, der har fået lavet en faskine, det er der
kommet
 denne artikel ud af