Albertslund Verdensmål Center

Albertslund Verdensmål Center (AVC) og Kultur Økologisk Forening (KØF)

Lokale Miljøplaner

Lokale Miljøhandlingsplaner

En række boligområder i Albertslund har deres egen Agendaplan eller Miljøhandlingsplan. Planen godkendes hvert år på et beboermøde eller generalforsamling og indeholder de miljøtiltag, boligområdet vil arbejde med det kommende år.

Nogen boligområder kombinerer Miljøhandleplanen med deres Grønne Regnskab, så der er en direkte kobling mellem, hvordan gik det med ressourceforbrugene i det forløbne år, og hvad det derfor giver mening at arbejde med i det kommende år.

 

Her kan du se et eksempel på en Miljøhandlingsplan. Det er Hyldespjældets, som også indeholder mere overordnede 5-årsmål. Planen blev vedtaget på et beboermøde i september 2015:

 Hyldespjældets Miljøhandlingsplan / Agendaplan 2015-2016:
 

Målsætninger. For perioden 2016-20 opstilles følgende overordnede mål:

 – Genanvendelse: Mindst 2/3 af affaldet i affaldsøerne bliver sendt til genanvendelse i 2020.

– Varme: Udviklingen i varmeforbruget er stabilt perioden igennem.

– El: Elforbruget pr. person er under gennemsnittet i Albertslund. 

– Vand: Vandforbruget pr. person er under det gennemsnittet i Albertslund. 

 

Indsatsområder

Affald-genbrug:

– Sikre at den nye affaldsordning med nedgravede beholdere bliver etableret, kommer til at fungere godt og vi får høje genanvendelsesprocenter.

– Lave kampagne om hvordan man kan indrette sin sortering indendørs.

– Tilbyde hjælp til hjemmekompostering.

– Deltage i Naturfredningsforeningens nationale affaldsindsamlingsdag i foråret.

 

Energi, Klima og Renovering:

– Deltage i byggeudvalget og arbejde for efterisolering, vedvarende energi og bæredygtige løsninger i den endelige renoveringsløsning.

– Indsats i fht. det individuelle elforbrug.

– Bakke op om relevante NGO aktiviteter i fbm. COP 21 i Paris.

– Deltage i Gate 21’s InterReg projekt om udebelysning.

 

Endvidere vil vi:

– Lave vandsparekonkurrence sammen med Agenda Centeret.

– Vedligeholde vores 2 mosaikker.

– Vedligeholde vores Junglesti.

– Afholde nytårs-fyrværkeri-kluns den 1.1.2016.

– Sørge for relevant information til www.hyldenet.dk, facebook og til hvert nummer af Hyldeposten.

– Sikre opfyldelsen af vores mål for 2016-2020.

 

Agenda Centeret opfordrer alle boligområder til at lave en Miljøhandlingsplan Det er en god måde at få skabt systematik i miljøarbejdet på.